Συνάντηση Προεδρείου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε και Διοίκησης για την Επιχειρησιακή Σύμβαση