Συνάντηση Προεδρείου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τη Διοίκηση για θέματα Μετασχηματισμού της Τράπεζας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5/4 συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τον Γενικό Διευθυντή Μετασχηματισμού, Στρατηγικής & Διεθνών Δραστηριοτήτων κ. Ε. Παναγιώτου. Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης από την πλευρά της Διοίκησης η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα Ε. Χατζηιωάννου καθώς και ο Β. Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Γ. Αρμελινιός. Η Διοίκηση μας ενημέρωσε για τα έργα και τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος Μετασχηματισμού για το έτος 2022 καθώς και για τις προτεραιότητές της για το έτος 2023 που θα κινηθούν κυρίως στις παρακάτω κατευθύνσεις:

 • Επέκταση πωλήσεων και διεύρυνση της πελατειακής βάσης σε Εταιρική και Λιανική Τραπεζική
 • Στήριξη επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
 • Δημιουργία νέας κεντροποιημένης και εξειδικευμένης Μονάδας προκειμένου να λειτουργήσει το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης των πελατών της Εταιρικής Τραπεζικής
 • Βελτιστοποίηση των λειτουργιών στο Δίκτυο και αναθεώρηση μοντέλου εξυπηρέτησης πελατών της Λιανικής Τραπεζικής με εστίαση σε πωλήσεις – συμβουλευτικές υπηρεσίες – εξυπηρέτηση
 • Βελτίωση εγκριτικών διαδικασιών των Κέντρων Πιστοδοτήσεων
 • Επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και περαιτέρω εκσυγχρονισμός της τεχνολογικής και ψηφιακής υποδομής της Τράπεζας
 • Επιτάχυνση της ψηφιακής μετάβασης και ενίσχυση της ψηφιακής τραπεζικής με νέες εφαρμογές για νέους αλλά και για μικρές επιχειρήσεις
 • Βελτιστοποίηση – απλοποίηση διαδικασιών ως προς τους πελάτες αλλά και τις εσωτερικές λειτουργίες της Τράπεζας
 • Ενίσχυση της παραγωγικότητας με ουσιαστικές βελτιώσεις στο επιχειρηματικό και λειτουργικό μοντέλο της Τράπεζας
 • Ανάπτυξη σχεδίων δράσης για τη διαχείριση και την εξέλιξη του προσωπικού
 • Θέσπιση πολιτικών για την κλιματική και περιβαλλοντική στρατηγική της Τράπεζας.

Από την πλευρά μας αναδείξαμε όλα τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις και σχετίζονται με τον μετασχηματισμό της Τράπεζας που βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο υλοποίησής του:

 • Τονίσαμε ότι η διαρκής συρρίκνωση της Τράπεζας είναι αδιέξοδη καθώς δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εξυπηρέτηση της πελατείας, διογκώνει τα λειτουργικά προβλήματα και αφαιρεί δυνατότητες στην εξέλιξη και στην προοπτική των εργαζομένων. Επαναλάβαμε το αίτημά μας για άμεσες προσλήψεις στο Δίκτυο και ζητήσαμε την αναθεώρηση της λειτουργίας του πελατοκεντρικού μοντέλου στην κατεύθυνση της βελτίωσης της λειτουργίας του Δικτύου και της καλύτερης αξιοποίησης του προσωπικού. Κανείς συνάδελφος δεν περισσεύει στην Τράπεζα!
 • Τονίσαμε ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση των κεντροποιημένων υπηρεσιών από έμπειρο προσωπικό της Τράπεζας και ζητήσαμε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την ωρίμανση των διαδικασιών. Επίσης θεωρούμε σημαντική την όσο το δυνατό μεγαλύτερη «εμπλοκή» του Δικτύου τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην ανατροφοδότηση κατά την πορεία εξέλιξης και εφαρμογής των διαδικασιών. Οι εργαζόμενοι στο Δίκτυο είναι οι «τελικοί χρήστες» και γνωρίζουν πολύ καλύτερα από τον καθένα την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά στα καταστήματα.
 • Απαιτήσαμε να μπει ένα τέλος στην υπερβολική πίεση για την επίτευξη της στοχοθεσίας. Οι συνάδελφοί μας έχουν φτάσει στα όριά τους από τη διαρκή πίεση για την επίτευξη των στόχων. Η πώληση τραπεζοασφαλιστικών προϊόντων δεν μπορεί να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα στις πωλήσεις και χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης. Η Τράπεζα θα πρέπει να αναπτύξει τις εργασίες της έτσι ώστε να υπάρξει πραγματική στήριξη της οικονομίας με νέες χρηματοδοτήσεις και νέα «έξυπνα» προϊόντα για τις καινούργιες ανάγκες που διαμορφώνονται από την εξέλιξη της ψηφιακής οικονομίας και την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη.
 • Ζητήσαμε από τη Διοίκηση να αναπτύξει πολιτικές για την εκπαίδευση και τη διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού έτσι ώστε ο μετασχηματισμός της Τράπεζας να μην δημιουργεί εργαζόμενους «δεύτερης ταχύτητας» που μπαίνουν στο περιθώριο, στερώντας τους δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη και προοπτική.
 • Απαιτήσαμε να σταματήσει η απαράδεκτη διαδικασία του αποκλεισμού του προσωπικού του Δικτύου από εσωτερικές προκηρύξεις για Μονάδες της Διοίκησης.

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων της Διοίκησης ο μετασχηματισμός της Τράπεζας είναι μία διαδικασία που θα βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Είμαστε αποφασισμένοι και το ξεκαθαρίσαμε σε όλους τους τόνους, ότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν πρόκειται να κάνει παραχωρήσεις στα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλφων προκειμένου να προχωρήσει ο μετασχηματισμός της Τράπεζας.

Μετασχηματισμός χωρίς σεβασμό στις διαχρονικές αξίες που πρεσβεύει η Εθνική Τράπεζα και αφορούν στις προτεραιότητες για τη στήριξη της εθνικής οικονομίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών και χωρίς σεβασμό των δικαιωμάτων και του ρόλου των εργαζομένων, είναι μετασχηματισμός καταδικασμένος σε αποτυχία.

Παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία εξέλιξης του προγράμματος και θα παρεμβαίνουμε συστηματικά στα πλαίσια του θεσμικού ρόλου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με μοναδικό γνώμονα την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στην Εθνική Τράπεζα.

  Κατεβάστε το αρχείο PDF