Συνάντηση Προεδρείου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τις Γενικές Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού & Δικτύου

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι

Στα πλαίσια των συνεχών πρωτοβουλιών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πραγματοποιήθηκε χθες, Δευτέρα 28/6, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου με τη Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, κ. Ε. Χατζηιωάννου, τη Β. Γενική Διευθύντρια Δικτύου, κ. Α. Ναζίδου, τον Β. Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού, κ. Γ. Αρμελινιό, και τους Επικεφαλής των Διευθύνσεων Δικτύου Α΄ και Δικτύου Β΄, κκ. Δ. Ζαπάντη και Χ. Πανταζή.

Στη συνάντηση παρουσιάσαμε τις θέσεις μας για θέματα που αφορούν τόσο στο Δίκτυο Καταστημάτων, όσο και γενικότερα θέματα προσωπικού.

Αναλυτικά:

Συρρίκνωση Δικτύου-Μείωση Προσωπικού

Η Διοίκηση, παρότι στις τελευταίες συναντήσεις που είχαμε πραγματοποιήσει για το Δίκτυο και το Μετασχηματισμό (ανακ. 82/9.2.2021 και 86/5.4.2021) μας είχε διαβεβαιώσει ότι δεν θα κλείσουν άλλα Καταστήματα εντός του 2021, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά τη διακοπή λειτουργίας άλλων 25 Μονάδων μέχρι τέλους του 2021. Καταθέσαμε την έντονη αντίθεση μας με αυτές τις επιλογές και αναλύσαμε του λόγους για τους οποίους διαφωνούμε κάθετα με τη συρρίκνωση του Δικτύου Καταστημάτων. Αποτελεί πάγια θέση του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ότι στη νέα φάση επανεκκίνησης της οικονομίας μετά την πανδημία, η Τράπεζα οφείλει να λειτουργήσει με όρους μίας νέας δυναμικής, στηρίζοντας την πραγματική οικονομία, την καινοτομία και την περιφερειακή ανάπτυξη. Η λογική της επίτευξης κερδοφορίας μέσω της συρρίκνωσης και της περικοπής λειτουργικού κόστους έχει φτάσει πλέον στα όρια της. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Τράπεζας δεν μπορεί να αποτελέσει το άλλοθι για την αλλοίωση της φυσιογνωμίας και του διαχρονικού ρόλου της Εθνικής Τράπεζας στην Εθνική Οικονομία.

Η Διοίκηση δεν έδωσε πειστικές απαντήσεις στο θέμα της ενημέρωσης για το κλείσιμο των Καταστημάτων, κάνοντας γενικόλογες αναφορές στο ευρύτερο τραπεζικό περιβάλλον. Δήλωσε ότι αναγνωρίζει την υπεράνθρωπη προσπάθεια που έχουν καταβάλει οι συνάδελφοι σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, σε συνεργασία με το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., έτσι ώστε να μην υπάρξουν βλαπτικές μεταβολές για τους συναδέλφους. Σε κάθε περίπτωση ξεκαθαρίσαμε ότι οι κεντρικές αποφάσεις για κλείσιμο Μονάδων δεν μπορούν να υλοποιηθούν εις βάρος των εργαζομένων. Οι αναγκαίες μετακινήσεις-τοποθετήσεις των εργαζόμενων των καταστημάτων που θα συγχωνευτούν, θα πρέπει να υλοποιηθούν χωρίς αιφνιδιαστικές κινήσεις και χωρίς να επιφέρουν ανατροπές στους οικογενειακούς προγραμματισμούς των συναδέλφων ή να προκαλέσουν βλαπτικές υπηρεσιακές και οικονομικές μεταβολές.

Τονίσαμε για άλλη μια φορά την ανάγκη να στηριχτεί ουσιαστικά το Δίκτυο που, εν μέσω πανδημίας και κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες, εξυπηρετεί την πελατεία αποτελεσματικά και με υψηλό αίσθημα επαγγελματισμού. Επιμείναμε και πάλι σε ζητήματα όπως η υπερβολική πίεση για την επίτευξη στοχοθεσίας καθώς και τα προβλήματα που προκύπτουν από την κεντροποίηση διαδικασιών και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και διευθέτησης.

Η συνεχιζόμενη μείωση προσωπικού στις Μονάδες δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων. Παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη της νέας εθελούσιας που έχει ενεργοποιηθεί, σε συνεχή επαφή με τους συναδέλφους, έτσι ώστε να μην παρατηρηθούν φαινόμενα άμεσης ή έμμεσης πίεσης για αποχώρηση.

Τέλος, ζητήσαμε να κλείσουν όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν με το προσωπικό του Δικτύου (π.χ. εκκρεμότητες από προηγούμενες συγχωνεύσεις, επιδόματα, πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, κτλ.).

Προκηρύξεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών Καταστημάτων – Κενές Θέσεις Προϊσταμένων

Ζητήσαμε να προχωρήσουν άμεσα οι προκηρύξεις για κενές θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Καταστήματα. Η Διοίκηση μας ενημέρωσε ότι θα προκηρυχθούν άμεσα, εντός του πρώτου δεκαημέρου του Ιουλίου, περίπου 20 κενές θέσεις Διευθυντών και 70 θέσεις Υποδιευθυντών.

Επίσης οι Διευθυντές Δικτύου δεσμεύτηκαν να κλείσουν όλες τις εκκρεμότητες που αφορούν στην πλήρωση των κενών θέσεων προϊσταμένων στο Δίκτυο και ειδικά όσων υπάρχουν εισηγήσεις από τα Καταστήματα, καθώς παρατηρούνται κάποιες καθυστερήσεις. Στα Καταστήματα υποδοχής των υπό συγχώνευση Μονάδων, θα γίνεται άμεσα η ενημέρωση στο νέο οργανόγραμμα της Μονάδας ώστε αν προκύπτουν νέες θέσεις ευθύνης να καλύπτονται άμεσα.

Προαγωγές-Αναβαθμίσεις-Τοποθετήσεις στη Διοίκηση

Η Διοίκηση δεσμεύτηκε ότι εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν οι προαγωγές μέχρι το βαθμό του Λογιστή Α΄ και την αμέσως επόμενη εβδομάδα οι προαγωγές μέχρι το βαθμό του Τμηματάρχη Β΄, με valeur 1/1/2020 και 1/7/2020. Θα ακολουθήσουν οι προαγωγές στους βαθμούς των Ανωτάτων.

Επιπλέον δεσμεύτηκε ότι εντός της εβδομάδας θα αναρτηθούν όλες οι Πράξεις Διοίκησης που εκκρεμούν σχετικά με τις αναβαθμίσεις του Εξειδικευμένου Προσωπικού. Η Διοίκηση δήλωσε ότι θα καταβάλει προσπάθεια ώστε να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό το Συμβούλιο Τοποθετήσεων σε θέσεις ευθύνης Προϊσταμένων Υπηρεσίας, Προϊσταμένων Τμήματος και Υποδιευθυντών στις Διευθύνσεις και μας ενημέρωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία των εισηγήσεων των Μονάδων.

Πελατοκεντρικό – Νέα Κατηγοριοποίηση Καταστημάτων

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. έχει τονίσει πολλές φορές την ανάγκη να προχωρήσει η νέα κατηγοριοποίηση των Καταστημάτων, έτσι ώστε να αποτυπώνει τη νέα κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με τις αλλεπάλληλες συγχωνεύσεις Μονάδων. Η νέα κατηγοριοποίηση θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη τις πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμορφώθηκαν με την πανδημία, έτσι ώστε να μην υπάρξουν δυσμενείς υπηρεσιακές μεταβολές για τους συναδέλφους.

Η Διοίκηση μας ενημέρωσε ότι τα στοιχεία είναι σχεδόν έτοιμα, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην υπάρξουν δυσμενείς μεταβολές και πολύ γρήγορα θα προχωρήσει η νέα κατηγοριοποίηση των Καταστημάτων.

Όσον αφορά την επικαιροποίηση του νέου πελατοκεντρικού μοντέλου, αυτή θα υλοποιηθεί το 2022.

Τηλεργασία

Συμφωνήθηκε να υπάρξει σύντομα συνάντηση με αποκλειστικό θέμα την τηλεργασία και να ενημερωθούμε για τις χωροταξικές αλλαγές που σχεδιάζονται και σχετίζονται με αυτή. Η Ο.Τ.Ο.Ε. έχει ήδη λάβει απόφαση και θα αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες προκειμένου να συμφωνηθεί, σε επίπεδο κλάδου, το πλαίσιο τηλεργασίας.

Οδοιπορικά Έξοδα

Μετά από πρόσφατη παρέμβαση μας (ανακ. 87/12.4.2021), πάγωσε η εφαρμογή του νέου συστήματος υπολογισμού οδοιπορικών εξόδων μέχρι τον Αύγουστο. Όμως, το ενδιαφέρον και η αγωνία των συναδέλφων, ειδικά της Περιφέρειας, για την εξέλιξη του θέματος συνεχίζεται. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε να παραταθεί το υφιστάμενο καθεστώς των οδοιπορικών μέχρι το τέλος του έτους, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για διαβούλευση και να καταθέσουμε τις προτάσεις μας για τη βελτίωση διατάξεων του Κανονισμού Οδοιπορικών.

Υπερωρίες

Ζητήσαμε να πληρωθούν ανεξαιρέτως όλες οι υπερωρίες και να ληφθεί μέριμνα από τα αρμόδια στελέχη για την καταγραφή και πληρωμή τους. Σε εξέλιξη βρίσκονται συναντήσεις του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με Ε.Α.Κ. διαφόρων χώρων για ζητήματα που αφορούν πχ. σε συναντήσεις και συσκέψεις εκτός ωραρίου με ηλεκτρονικό τρόπο, ανακαινίσεις Καταστημάτων, κτλ. και για θέματα πληρωμής υπερωριών που δεν καταγράφονται.

Η Διοίκηση δήλωσε ότι θεωρεί αυτονόητη την πληρωμή των υπερωριών. Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη των Επικεφαλής των Μονάδων να καταγράφουν και να αποστέλλουν στην αρμόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού τις υπερωρίες των εργαζομένων, προκειμένου να πληρώνονται.

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Η ανησυχία για το μέλλον της εργασίας και των εργασιακών μας δικαιωμάτων είναι εύλογη. Το τραπεζικό σύστημα μεταμορφώνεται και οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται σε ένα νέο και απαιτητικό τοπίο που εξελίσσεται συνεχώς.

Θα πρέπει όμως όλοι να αντιληφθούμε ότι σήμερα όσο ποτέ άλλοτε χρειάζεται να συσπειρωθούμε γύρω από ένα ισχυρό και αποτελεσματικό σύλλογο. Ένα σωματείο που παρεμβαίνει, δίνει λύσεις και μπορεί να εγγυηθεί ασφάλεια και προοπτική για τους εργαζόμενους.

Ο θεσμικός ρόλος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σε αυτή τη κρίσιμη συγκυρία που βιώνουμε είναι πολύτιμος και αναντικατάστατος.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., σε συνεχή επικοινωνία με τους εργαζόμενους και τις Ε.Α.Κ. των Μονάδων, θα συνεχίσει να βρίσκεται με αξιοπιστία και υπευθυνότητα κοντά σε κάθε ζήτημα που απασχολεί τους συναδέλφους σε όλους τους χώρους εργασίας, Δίκτυο και Διευθύνσεις, για να αισθάνονται ασφάλεια και σιγουριά όλοι οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα.

  Κατεβάστε το αρχείο PDF