Συνάντηση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με την νέα Διοίκηση της Ε.Τ.Ε.