Συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τον κο Φραγκιαδάκη