Συναντήσεις Προεδρείου Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τις Γενικές Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού & Δικτύου

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια των πρωτοβουλιών του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις, μέσω τηλεδιάσκεψης, του Προεδρείου του Συλλόγου με ανώτατα στελέχη της Διοίκησης.

  • Την Τρίτη 2/2 με τη Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, κ. Ε. Χατζηιωάννου και τον Β. Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνου Δυναμικού, κ. Γ. Αρμελινιό.
  • Την Τετάρτη 3/2 με τη Β. Γενική Διευθύντρια, κ. Α. Ναζίδου και τους Επικεφαλής των Διευθύνσεων Δικτύου Α, Δικτύου Β και Στρατηγικής Δικτύου Καταστημάτων, κκ. Δ. Ζαπάντη, Χ. Πανταζή και Χ. Δημητρίου.

Στις συναντήσεις αυτές παρουσιάσαμε και αναλύσαμε διεξοδικά τις θέσεις μας για το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τόσο στη στρατηγική και στην κατεύθυνση της Τράπεζας σε κυρίαρχους τομείς όσο και σε κρίσιμα και σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους εργαζόμενους σε Δίκτυο και Διοίκηση.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

& ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΗΡΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

Διεξαγωγή έρευνας εργασιακής εμπειρίας από τη Διοίκηση

Παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας. Σε πρώτη ανάγνωση, τα σημαντικά ευρήματα της έρευνας επιβεβαιώνουν με τον καλύτερο τρόπο το υψηλό επίπεδο και τη «δέσμευση» των εργαζομένων στην Εθνική, με ότι αυτό σημαίνει για τις εργασιακές σχέσεις και την σταθερή πορεία της Τράπεζας.

Η Διοίκηση διαβεβαίωσε ότι τηρήθηκε αυστηρά το απόρρητο της όλης διαδικασίας. Θα μας αποσταλούν άμεσα τα ευρήματα για να έχουμε πιο αναλυτική ενημέρωση ως Σ.Υ.Ε.Τ.Ε..

Τηλεργασία

Η Διοίκηση επανεπιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για τήρηση όσων προβλέπονται στο άρθρο Β4 της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. σχετικά με την προστασία του ελεύθερου χρόνου και της προσωπικής ζωής των συναδέλφων, ενώ ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουν δοθεί οδηγίες για παραβίαση του ωραρίου εργασίας, το οποίο πρέπει να τηρείται με ευθύνη των στελεχών των Μονάδων.

Η τηλεργασία δημιουργεί νέα δεδομένα αλλά δεν υπάρχει ακόμα οριστικό νομοθετικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση και όταν υπάρξει σχετική νομοθετική πρωτοβουλία από την πλευρά της Κυβέρνησης, θα πρέπει να γίνει διάλογος με τους θεσμικούς φορείς και τα συνδικάτα για την εξειδίκευση όλων των θεμάτων που θα προκύψουν και για το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Προς το παρόν η εργασία από απόσταση επιβάλλεται από τις έκτακτες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου περί προστασίας της υγείας των εργαζομένων. Είναι υποχρέωση της Τράπεζας να εξασφαλίσει όλες τις προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση της χωρίς να παραβιάζεται η εργατική νομοθεσία και η προσωπική ζωή των συναδέλφων. Τονίσαμε ότι σε κάθε περίπτωση ο σεβασμός του ιδιωτικού-οικογενειακού χρόνου του κάθε εργαζόμενου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα και είναι ευθύνη του εργοδότη να τηρεί τη σχετική νομοθεσία.

Ειδικοί Συνεργάτες

Το θέμα των ειδικών συνεργατών θα συζητηθεί συνολικά σε ειδική συνάντηση με τη Διοίκηση. Τονίσαμε ότι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. δεν πρόκειται να ανεχθεί άλλο τη συνέχιση του φαινομένου που οδηγεί σε πολλές ταχύτητες εργαζομένων αλλά και σε διαρκή απαξίωση του στελεχιακού δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας. Ζητήσαμε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες ένταξης για συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων.

Νέο σύστημα αξιολόγησης και ανάπτυξης προσωπικού

Θα ξεκινήσει άμεσα η εκπαίδευση των αξιολογητών αλλά και η ενημέρωση των αξιολογούμενων για το νέο  Κανονισμό Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Προσωπικού. Ο ρόλος του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. σε αυτό το νέο σύστημα είναι κομβικός και για το λόγο αυτό ήδη κυκλοφορεί η ειδική έκδοση της Τραπεζιτικής για την αναλυτική ενημέρωση όλων των συναδέλφων στην Τράπεζα.

Αναβαθμίσεις-Προαγωγές

Θα ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τις προαγωγές σε όλους τους βαθμούς του λογιστικού προσωπικού και θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να καλυφθεί έως και η valeur της 1/1/2021. Αντίστοιχα θα πραγματοποιηθούν και τα συμβούλια αναβαθμίσεων για το εξειδικευμένο προσωπικό.

Οι διαδικασίες για το συμβούλιο τοποθετήσεων των Διευθυντών στο Δίκτυο προχωράνε, ενώ ταυτόχρονα προκηρύχθηκαν 65 κενές θέσεις Υποδιευθυντών, με δέσμευση από την πλευρά της Διοίκησης ότι οι υπόλοιπες θέσεις θα προκηρυχθούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συμβουλίου τοποθετήσεων, με στόχο να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις.

Όσον αφορά στις κενές θέσεις προϊσταμένων στο Δίκτυο ζητήσαμε να προχωρήσουν άμεσα, καθώς έχει διαπιστωθεί καθυστέρηση από πλευράς Διευθύνσεων Δικτύου. Τέλος, επιμείναμε στο ότι πρέπει να δοθεί οριστική λύση στην «ιδιότυπη ομηρία» των συναδέλφων που παραμένουν στη διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου.

Κατηγοριοποίηση Καταστημάτων

Η νέα κατηγοριοποίηση των Καταστημάτων θα εξεταστεί μετά την επεξεργασία των στοιχείων του 1ου τριμήνου 2021. Η Διοίκηση δεσμεύτηκε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να μην υπάρξουν μεταβολές που θα βλάψουν οικονομικά τους συναδέλφους από τη νέα κατάταξη των Καταστημάτων που θα προκύψει. Συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση για το θέμα, όταν θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία.

Συρρίκνωση Δικτύου και Στοχοθεσία

Αναδείξαμε τη συνεχή συρρίκνωση του Δικτύου ως αντιπαραγωγική και μη επωφελής για τους εργαζόμενους, την κοινωνία αλλά και την ίδια τη Τράπεζα. Τα αρμόδια στελέχη της Διοίκησης μας απάντησαν ότι δεν προγραμματίζεται περαιτέρωκλείσιμο καταστημάτων το 2021.

Επίσης, επισημάναμε ότι η πίεση για την επίτευξη μη ρεαλιστικών στόχων έχει ξεφύγει από τα ανεκτά επίπεδα. Οι συνάδελφοι του Δικτύου εκπέμπουν S.O.S. το οποίο πρέπει να εισακουστεί από τη Διοίκηση προκειμένου η στοχοθεσία να εκλογικευθεί και να εναρμονιστεί με την τρέχουσα κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα, τις ειδικές συνθήκες που εργάζονται οι συνάδελφοι και την ψυχολογική κόπωση που εντείνεται λόγω της παράτασης των περιοριστικών μέτρων και της πανδημίας. Στις συναντήσεις ξεκαθαρίσαμε ότι δεν θα ανεχθούμε ακραίες λογικές και ανάρμοστες συμπεριφορές από όπου και αν προέρχονται. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να καταγγέλλουν, χωρίς δεύτερη σκέψη, τυχόν αυθαίρετες συμπεριφορές και πρακτικές από ανώτερα στελέχη.

Νέος Κανονισμός Οδοιπορικών

Όσον αφορά τον νέο Κανονισμό Οδοιπορικών θα υπάρξει διαβούλευση με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση αδικιών που προέκυψαν, ιδίως για συναδέλφους που ήδη λάμβαναν αποζημιώσεις και με βάση το νέο κανονισμό θα δουν δραστική μείωση της αποζημίωσης.

Επιδόματα tellerC.T.

Όσα επιδόματα chief teller και teller είχαν διακοπεί το προηγούμενο διάστημα επεστράφησαν ή θα επιστραφούν αναδρομικά μετά από παρέμβαση μας και σχετική οδηγία της Διεύθυνσης Προσωπικού.

Επιτυχόντες Δικτύου σε εσωτερικούς διαγωνισμούς

Η Διοίκηση δεσμεύτηκε να προχωρήσει στη σταδιακή αποδέσμευση όλων των συναδέλφων από τα Καταστήματα που επιλέχθηκαν να μετακινηθούν σε Διευθύνσεις σε υλοποίηση εσωτερικών προκηρύξεων. Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ξεκαθάρισε ότι η ύπαρξης ποσόστωσης στις εσωτερικές προκηρύξεις για τους συναδέλφους στο Δίκτυο είναι άδικη και τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού στα Καταστήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με νέες προσλήψεις.

Λήψη αδειών

Καμία άδεια δεν θα χορηγείται υποχρεωτικά και θα ακολουθείται πιστά το πλαίσιο που ισχύει σχετικά με τη λήψη τους και τον προγραμματισμό εξάντλησής τους.

Συναδέλφισσες/Συνάδελφοι,

Και στις δύο συναντήσεις η Διοίκηση τόνισε το σημαντικό και αναντικατάστατο θεσμικό ρόλο του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.. Δεσμεύτηκε ότι θα υπάρχει διάλογος, συστηματική επικοινωνία και διαρκής ενημέρωση πάνω σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις στην Εθνική Τράπεζα. Από την πλευρά μας τονίσαμε ότι η ψηφιακή εξέλιξη και ο μετασχηματισμός της Τράπεζας δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη θεσμική συμμετοχή των εκπροσώπων των εργαζομένων.

Ο Κανονισμός Εργασίας, το Τ.Υ.Π.Ε.Τ., το Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε. οι Συλλογικές Συμβάσεις που έχουμε υπογράψει με τη Διοίκηση, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της εργασιακής μας κουλτούρας. Ο σεβασμός και η πιστή τήρηση των θεσμικών μας κατακτήσεων, ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας για τους εργαζόμενους και λειτουργούν ως συγκριτικό πλεονέκτημα που συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη και στον δημιουργικό μετασχηματισμό της Τράπεζας. Αυτό είναι ανάγκη να το συνειδητοποιήσουν όλοι και να προχωρήσουμε στη νέα πραγματικότητα με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να ενημερώνουν τους εκπροσώπους του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. για όλα τα θέματα, με αίσθημα ευθύνης και χωρίς να διστάζουν, για να γίνονται οι απαραίτητες παρεμβάσεις όπως, όπου και όταν χρειάζεται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας

Ντεκουμές Αθανάσιος     Θύμιος Παπαγιάννης

  Κατεβάστε το αρχείο PDF