ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ