ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ