ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.