Ταμείο Αυτασφάλειας – Να υλοποιηθεί η συμφωνία Διοίκησης -Ταμείου Αυτασφάλειας