Τοποθετήσεις Διευθυντών & Υποδιευθυντών κατ/των – Συμφωνία Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Διοίκησης για την νέα κατηγοριοποίηση των καταστημάτων