Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε. (ΕΦΑΠΑΞ)

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΗ, ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΣΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Χωρίς καμία ενημέρωση, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατέθεσαν αιφνιδιαστικά, πριν από λίγες ημέρες, σχέδιο νόμου για την «αναμόρφωση της επαγγελματικής ασφάλισης» το οποίο παρεμβαίνει βίαια στους κανόνες και τη λειτουργία του συνόλου των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, των Ταμείων Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης και των Αλληλοβοηθητικών Ταμείων, μεταξύ των οποίων και του Ταμείου Αυτασφάλειας Προσωπικού Ε.Τ.Ε. (Εφάπαξ).

Πρόκειται για θεσμούς οι οποίοι έχουν συσταθεί με συλλογικές συμφωνίες και οι οποίοι δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ειδικά, όσον αφορά στο Ταμείο Αυτασφάλειας Προσωπικού Ε.Τ.Ε., μεταξύ άλλων:

  • Υποχρεώνει το Ταμείο να αλλάξει τον τρόπο υπολογισμού της εφάπαξ παροχής με υποχρεωτική επιλογή οικονομικού συστήματος είτε κεφαλαιοποιητικού είτε νοητής κεφαλαιοποίησης (NDC), αποκλειστικά και μόνο.
  • Καθιστά από 1.1.2025 την ασφάλιση στο Ταμείο από υποχρεωτική σε προαιρετική, αυθαίρετα και αντισυνταγματικά.
  • Φορολογεί την παροχή.

Οι διατάξεις αυτές, εφόσον εφαρμοστούν, δημιουργούν αυτόματα, «από το πουθενά», τεράστιο κενό στα οικονομικά του δεδομένα, καθώς ανατρέπει τον σημερινό τρόπο υπολογισμού και εισάγει υποχρεωτικά νέο.

Πώς ακριβώς λοιπόν το σχέδιο νόμου διασφαλίζει την οικονομική βιωσιμότητα του Ταμείου και προστατεύει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση;

Είναι προφανές ότι στόχος της Κυβέρνησης δεν είναι η προστασία των ασφαλισμένων αλλά αποκλειστικά και μόνο η φορολόγηση των παροχών όλων των Ταμείων και η προνομιακή μεταχείριση των Ασφαλιστικών Εταιρειών μέσω της ενίσχυσης των ομαδικών ασφαλιστήριων συμβολαίων, σε βάρος των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων.

Το Ταμείο μας, το οποίο συστάθηκε το 1926, σήμερα λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με βάση το Ν. 3029/2002. Με τις παρεμβάσεις που κατά καιρούς έχουν γίνει, καταβάλει απρόσκοπτα στους ασφαλισμένους την εφάπαξ παροχή, με βάση τον κανονισμό του, ενώ με την ορθή διαχείριση που εφαρμόζει έχει ήδη δημιουργήσει διαθέσιμα ύψους €90εκ.

Το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. συνεδρίασε εχθές 14.12.2023 προκειμένου να ενημερωθεί διεξοδικά για το σχέδιο νόμου, να αξιολογήσει την κατάσταση και να σχεδιάσει τα επόμενα βήματα.

Η ενημέρωση του Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε από τους κκ. Γ. Κουτρουμάνη, Σύμβουλο Κοινωνικής Πολιτικής και Ν. Δήμα, Νομικό Σύμβουλο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε..

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε τις προηγούμενες ημέρες συνεδρίαση του Δ.Σ. του Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε..

Επίσης, βρισκόμαστε σε συνεχή συντονισμό με την Ο.Τ.Ο.Ε. καθώς οι διατάξεις αφορούν στη λειτουργία και άλλων Ταμείων του κλάδου μας (συνημμένη επιστολή Ο.Τ.Ο.Ε. προς το Υπουργείο), ενώ ήδη έχουμε προχωρήσει σε παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα.

Είναι αυτονόητο ότι το νομικό επιτελείο του Συλλόγου μας, ανάλογα με τις τελικές διατάξεις, θα εξετάσει και τις πιθανές νομικές ενέργειες (αντισυνταγματικότητα).

Καλούμε την Κυβέρνηση να πάρει πίσω το σχέδιο νόμου, να σεβαστεί τη συλλογική αυτονομία των Ταμείων και να ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Καλούμε τα κόμματα να στηρίξουν τα δίκαια αιτήματά μας.

Καλούμε τη Διοίκηση να αντιληφθεί το μέγεθος των επιπτώσεων στους εργαζόμενους και να αναλάβει τις ευθύνες της.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., σε κάθε περίπτωση, αξιοποιώντας όλα τα συνδικαλιστικά και νομικά μέσα που διαθέτει, θα διασφαλίσει με κάθε τρόπο τα δικαιώματα των εργαζόμενων- ασφαλισμένων στο Εφάπαξ.

  Κατεβάστε το αρχείο PDF