Υπερωρίες Black Rock 2013 και απορρόφηση της F.B.B.