ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 21 9 2017 το οποίο επιδόθηκε στον κ. Φραγκιαδάκη