Ωμή παραβίαση του Κανονισμού Εργασίας από τον κ. Φραγκιαδάκη