Από κατάστημα Αγ. Μελετίου για κατάστημα περιοχής Αγ. Στεφάνου

ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΤΗ: Κατοικώ στον Άγιο Στέφανο και δουλεύω στο κατάστημα Αγίου Μελετίου 168. Επιθυμώ αμοιβαία μετάθεση για οποιαδήποτε κατάστημα κοντά στην κατοικία μου.