ΤΕΥΧΟΣ 664 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022 Διοικητικός & Οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.