Ανοιχτή Επιστολή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. στη Διοίκηση

Ανοιχτή Επιστολή του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.  στη Διοίκηση

************************************************************************

Προς:

κ. Χατζηιωάννου Ευδοξία, Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού.

κ. Θεοφιλίδη Χριστίνα, Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής.

κ. Γ. Αρμελινιό, Β. Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού.

κ. Ναζίδου Αναστασία, Β. Γενική Διευθύντρια Δικτύου.

ΘΕΜΑ: CHIEF-TELLERS – TELLERS ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Kυρίες-οι Γεν. Διευθυντές,

Σύμφωνα με την εγκύκλιο Β΄ 71/22.5.2020  για το πελατοκεντρικό μοντέλο λειτουργίας καταστημάτων προβλέπεται η δυνατότητα για τα καταστήματα τα οποία λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο με ένα ταμείο να μην υπάρχει θέση chief-teller, παρόλο που οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι εξακολουθούν να ασκούν επιπλέον τα καθήκοντα εποπτείας των συναλλαγών στα ΑΤΜ και APS.

Σε συνέχεια της 200075/24.7.2020 επιστολής μας, και της συνάντησης που είχαμε μαζί σας για το πελατοκεντρικό μοντέλο, επισημαίνουμε τα εξής:

  • CHIEF TELLERS

Όσον αφορά τους C.T. tο επόμενο χρονικό διάστημα λόγω της διαδικασίας τοποθετήσεων πολλών στελεχών σε θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών Καταστημάτων σύμφωνα με τις υπάρχουσες προκηρύξεις αλλά και της επερχόμενης εθελουσίας εξόδου του προσωπικού που έχει ανακοινώσει η Τράπεζα, θα λυθεί εκ των πραγμάτων μεγάλο μέρος του συγκεκριμένου θέματος.

Ως εκ τούτου θεωρούμε αυτονόητη και δίκαιη τη μετατροπή σε προσωποπαγείς όλων των θέσεων C.T. που λόγω του πελατοκεντρικού μοντέλου καταργούνται ώστε σε κάθε περίπτωση κανένας συνάδελφος να μην απολέσει το επίδομα του C.T. έως ότου τοποθετηθεί σε ανώτερη ιεραρχικά οργανική θέση.

  • TELLERS

Σε ότι αφορά τους tellersπρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η όποια περεταίρω μείωση θέσεων οφείλει να γίνει με ομαλό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι από τους συγκεκριμένους συναδέλφους ασκούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα για πάρα πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να έχουν βασίσει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό στο συγκεκριμένο εισόδημα.

**********************************************************

  Κατεβάστε το αρχείο PDF