Αποκατάσταση αδικιών από την εφαρμογή της Επιχειρησιακής Σύμβασης 2012