Επιχειρησιακές Συμβάσεις

 1. Πρακτικό Συμφωνίας Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Ε.Τ.Ε. για τα δάνεια των συναδέλφων 
 2. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2019-2022
 3. Ένταξη συναδέλφων ΕΘΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στην Ε.Τ.Ε
 4. Παράρτημα ΕΣΣΕ 2016-2019 για τα δάνεια των συναδέλφων
 5. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2016-2019
 6. Ένταξη συναδέλφων πρ. ΕΘΝΟDATA στον Κανονισμό Εργασίας
 7. Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014 – FBB-PROBANK
 8. Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2014
 9. Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2013-2015
 10. Συμπληρωματική-Τροποποιητικής της Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. 2012-2015
 11. Συμπληρωματική της Επιχ. Σ.Σ.Ε. 2012-2015
 12. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.-Ε.Τ.Ε. 2012-2015
 13. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2009
 14. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2007-2008
 15. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2005-2006
 16. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2005
 17. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2004
 18. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2002-2003
 19. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 2000-2001
 20. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 1998-1999
 21. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 1997
 22. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 1996
 23. Επιχειρησιακή Σύμβαση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Ε.Τ.Ε. 1995