Συνάντηση Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. – Διοίκησης για τον Κανονισμό Εργασίας

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 συνάντηση του Προεδρείου του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. με τη Διοίκηση και συγκεκριμένα με τη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού κα. Ε. Χατζηιωάννου και τον Βοηθό Γενικό Διευθυντή κ. Γ. Αρμελινιό, για τον Κανονισμό Εργασίας.

Στη συνάντηση η Διοίκηση παρουσίασε ένα γενικό περίγραμμα θέσεων και αναφέρθηκε επί της αρχής στα σημεία τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει διαβούλευση, όπως:

  • Οι διαδικασίες πρόσληψης (π.χ. με πιο σύγχρονα εργαλεία), εξέλιξης (π.χ. συσχέτιση βαθμολογίου – θέσεων ευθύνης, εσωτερικές προκηρύξεις) και ανάπτυξης του προσωπικού.
  • Η εναρμόνιση του Κανονισμού με τη νομοθεσία (π.χ. αντισυνταγματικότητα ηλικιακού ορίου προσλήψεων).
  • Οι θεσμικές διατάξεις (π.χ. παρενόχληση στην εργασία, ηθική & δεοντολογία).
  • Οι πειθαρχικές διαδικασίες (π.χ. σύντμηση χρονικών ορίων).

Αναφορά έγινε και στη δομή του μισθολογίου (π.χ. περιπτώσεις συναφών μεταξύ τους επιδομάτων), ένα θέμα που δεν αφορά άμεσα στον Κανονισμό Εργασίας, αλλά συνδέεται εμμέσως με αυτόν.

Η Διοίκηση τόνισε τόσο την επιθυμία της ο Κανονισμός να αφορά στο σύνολο των εργαζομένων όσο και την βούλησή της οι όποιες αλλαγές να είναι προϊόν γόνιμου διαλόγου και συμφωνίας με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. από την πλευρά του τόνισε την θεσμική αξία του Κανονισμού Εργασίας για τους εργαζόμενους και την ομαλή λειτουργία του Οργανισμού.

Επισημάναμε ότι οι όποιες αλλαγές στον Κανονισμό Εργασίας συζητηθούν και ενδεχομένως συμφωνηθούν, οφείλουν:

  • Να υπηρετούν την Αξιοκρατία καιτη Διαφάνεια.
  • Να ενισχύουν τις Θεσμικές Διαδικασίες.
  • Να αναβαθμίζουν τα εργασιακά δικαιώματα όλων των εργαζομένων και να ενισχύουν την ασφάλεια στην εργασία.
  • Να αφορούν στο σύνολο του Προσωπικού, χωρίς εξαιρέσεις, με ενιαίους κανόνες για όλους.
  • Να εστιάζουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και εξέλιξη του Προσωπικού εντός του Οργανισμού. Η Τράπεζα δεν μπορεί να στηρίζεται σε στελέχη που την «βλέπουν» ως ακόμα «ένα σκαλί» στην καριέρα τους, ούτε πρέπει να είναι «κέντρο διερχομένων».
  • Να μην επιφέρουν καμία βλαπτική μεταβολή για κανένα εργαζόμενο.

Εγγυητής του Κανονισμού Εργασίας ήταν, είναι και θα είναι ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. τόσο με την υπογραφή του, όσο και με τη συμμετοχή του στα Θεσμικά Όργανα.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Ξεκινάει μία διαδικασία εξαντλητικής και επίπονης διαβούλευσης που είναι κρίσιμη για τις εργασιακές μας σχέσεις. Ως Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προσερχόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου σεβόμενοι το θεσμικό μας ρόλο και πάντα με γνώμονα τις διαχρονικές μας Αρχές και Αξίες, όπως αναλύθηκαν στη συνάντηση. Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. προσέρχεται στον διάλογο με τις δικές του θέσεις και με ισχυρά επιχειρήματα για όλα τα θέματα που θα τεθούν αναλυτικά στα πλαίσια της διαβούλευσης.

Αναμένουμε από τη Διοίκηση να συμβάλει θετικά στη θεσμική διαδικασία που μόλις ξεκίνησε και να αποφευχθεί κάθε ενέργεια που μπορεί να «δυναμιτίσει» έναν τόσο σημαντικό και ουσιαστικό διάλογο. Οποιαδήποτε τυχόν μονομερής και επιθετική κίνηση που βλάπτει συμφέροντα εργαζομένων δεν θα γίνει αποδεκτή.

Και αυτό αφορά στο ΣΥΝΟΛΟ της Διοίκησης, των Γενικών Διευθύνσεων και των Στελεχών της.

Τέλος, υπενθυμίζουμε προς όλες τις πλευρές ότι υπάρχει Κανονισμός Εργασίας και είναι σε ισχύ. Σε κάθε περίπτωση οι όποιες αλλαγές στον Κανονισμό Εργασίας δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν παρά ΜΟΝΟ μετά από συμφωνία με τον Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

Ας αντιληφθούν λοιπόν όλοι ότι δεν υπάρχει χώρος ούτε για «βασιλικότερους του βασιλέως», αλλά ούτε και για «λαϊκιστές».

Ο Σ.Υ.Ε.Τ.Ε., με αίσθημα ευθύνης και αποφασιστικότητα, όπως έχει δεσμευτεί και στη πρόσφατη Γενική Συνέλευση, θα καταθέσει τις δικές του θέσεις και προτάσεις έχοντας ως μοναδικό στόχο την προάσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων και την ομαλή υπηρεσιακή εξέλιξη και προοπτική όλων των εργαζόμενων στην Εθνική Τράπεζα.

  Κατεβάστε το αρχείο PDF