Συνεχίζεται η παρέμβαση κλιμακίων Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. και Ο.Τ.Ο.Ε. σε εργασιακούς χώρους